Kerteminde Motions Klub
E-mail:
kertemindemotionsklub@gmail.com

Bestyrelsen 2021-2022

Stilling Navn Telefonnr.
Formand Bjarne Laugesen 51 51 56 99
Næstformand Jørn Nielsen 22 88 33 29
Kasserer Anne Marie Høj 20 67 60 92
Sekretær Bjarne Laugesen 29 79 05 68
Best. medl. Bjarne Rasmussen 60 80 35 83
Best. medl. Brian Kejser Hansen 40 22 67 02
Best. medl. Lars Rytter Sørensen 26 35 08 78
Suppleant Søren Henriksen 30 72 40 30
Suppleant John Hauberg Andersen 41 83 30 34
Revisor Jan Rasmussen 40 21 09 10
Revisor Bolette Fridmann 21 54 92 95
Revisorsuppleant Nicholas Plutte 29 87 95 44

24-09-2021