Kerteminde Motions Klub
E-mail:
kertemindemotionsklub@gmail.com

1. kvartal


Klubtøj og træning i Påsken

Kære medlemmer

 
Som mange af Jer nok allerede ved, så er vores klubtøj endnu en gang gået i vasken.
Vi er selvfølgelig meget kede af at skuffe Jer som allerede havde bestilt tøj. Vi er derfor gået i gang med at finde en anden løsning på nyt klubtøj. Så snart der er nyt i sagen, vil I straks få besked.
 
Angående træning i påsken, så er der almindelig træning i morgen mandag og på onsdag. På lørdag vil der være mulighed for at benytte omklædningsrummene, men dog kun med indgang bagfra ved boldbanerne. det samme gør sig gældende næste mandag, altså i påsken.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 
30-03-2015

Klubtroejer

Nyt Klubtøj

Klubben har fået lavet nyt klubtøj. Dette vil fremadrettet blive vores varetegn til løb i vores egen klub og til alle løb rundt omkring i Danmark og ude i verden.
Vi skal være synlige og godt repræsenteret.
Tøjet er lavet hos Craft og kan fremadrettet bestilles år efter år.(ligesom eks fjordager). Al tryk på tøjet er gennemfarvet og vil derfor ikke gå af i vask.
De næste tre måneder giver klubben giver et stort tilskud hvis I køber alle tre dele. I får en samlet besparelse på 375 kr.


Den nye bestyrelse

Tak for en fin generalforsamling d. 25 februar.

Efter fællesspisning satte den "nye" bestyrelse sig sammen og fik konstitueret sig. Henrik overtager næstformandsposten for Hans Andersen. Mads Blirup takkede ja til at blive formand for Kerteminde Motionsklub og det er vi i bestyrelsen meget glade for og vi glæder os til det kommende samarbejde med Mads.
Vi I bestyrelsen vil gerne bede Jer allesammen tage rigtig godt imod vores nye formand.

Se den nye bestyrelse

12-03-2015


Kerteminde Motionsklub indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18.30 i Kertemindehallen


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Aflæggelse og godkendelse af formandens årsberetning.

4. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg for 2 år er
Henrik Due Jørgensen - modtager genvalg
Lene Martinussen - modtager genvalg
Anita Hagelskær - modtager genvalg
Lene Friese Hansen – modtager genvalg
Lars Rytter Sørensen – modtager ikke genvalg

Ikke på valg er:
Hans Andersen, der ønsker at udtræde af bestyrelsen

På valg for 1 år er suppleanter:
John Andersen
Søren Henriksen

6. Valg af revisor.

På valg for 2 år er:
Jan Rasmussen
Ikke på valg er:
Erling Laursen
Revisorsuppleant.
På valg for 1 år er:
Nicholas Plutte.

7. Indkomne forslag. Skal afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

8. Evt.

På bestyrelsens vegne
Henrik Due Jørgensen
Formand

Efter generalforsamlingen er der spisning (grillkylling m. pommes frites). Hvis du ønsker at
deltage heri, bedes du tilmelde dig på liste i hallen eller pr. mail til
joama@stofanet.dk - SNAREST MULIGT OG ABSOLUT SENEST 18.02.2015
Pris er kr. 30,- inkl. 1 øl/vand, som betales ved generalforsamlingen.

12-02-2015


Danmarks længste halvmarathon 2015 Resultatliste

NAVN KLUB TID
Henrik Simonsen Løbexperten 01:49:04
Henrik Due Jørgensen Kerteminde Motions Klub 02:01:10
Michael Kjærgaard Bogense 02:10:16
Ole Bjerre Jepsen DGI-hus Vejle 02:11:03
Torben Larsen Kerteminde Motions Klub 02:12:08
Jesper Møller Kerteminde Motions Klub 02:12:51
Carsten Malling Hjallelse Løbeklub 02:12:53
Jeppe Saxtorph Munkebo 02:13:04
Niels Jørn Kirkebæk Kerteminde Motions Klub 02:13:04
Sisse Bogetoft Simonsen Hjallelse Løbeklub 02:13:05
Jan Rasmussen Hjallelse Løbeklub 02:13:06
Peter Hansen Løbexperten 02:13:07
Lars Edvardsen Marathonbanden 02:14:05
Peter Klaas Martofte 02:17:46
Jørn Nielsen Kerteminde Motions Klub 02:17:47
Rikke Ewald Poulsen Odense 02:21:49
Jan Pedersen Langeskov 02:21:51
Palle Hansen Fjordager 02:22:13
Annette Holm Odense Runners 02:23:07
Lars Bo Hansen Hjallelse Løbeklub 02:24:08
Theis Rasmussen Marathonbanden 02:25:04
Michael Eghøj Marathonbanden 02:25:08
Tom Jørgensen Marathonbanden 02:25:10
Mads Blirup Kerteminde Motions Klub 02:25:15
John Højmark Middelfart Motion 02:28:00
Ditte Nøjsin Fallesen DGI-hus Vejle 02:28:22
Ole Mikkelsen Kerteminde Motions Klub 02:28:30
Anita Hagelskær Kerteminde Motions Klub 02:28:48
Brian Lunde Tommerup 02:28:50
Benjamin Nielsen Odense 02:32:06
Susanne Jensen Kerteminde Motions Klub 02:32:12
Thomas Holmgaard Munkemose Motion 02:32:13
Mette Sørensen Hjallelse Løbeklub 02:39:28
Lars Simon Pdersen Fjordager IF 02:39:59
Carsten Berg Munkemose Motion 02:40:45
Asger Olsen Kerteminde Motions Klub 02:40:55
Preben Nielsen Brenderup 02:43:16
Lene Thøgersen Odense Triatlon klub 02:49:04
Lea Helmer Hansen OGF 03:00:45
Lars Nielsen Munkemose Motion 03:08:17


07-02-2015


Danmarks længste halvmarathon

Kerteminde rundt

Lørdag d. 7. februar 2015 kl. 11.00


Danmarks længste halvmarathon afholdes for 3. gang af Kerteminde Motions Klub.

Konceptet er det samme som sidste år — en rute på ca. 25 til 28 km.

Efter turen serveres der guldøl, marcipanlagkage og kaffe.

Start og mål: Kerteminde Skole, Nørregade 21, 5300 Kerteminde (bad og omklædning)

Forplejning på ruten: ca. 8 og 18 km.

Tidstagning: Manuel (ingen chip).

Deltagelse pr. person: Kr. 50,00.

Gerne forhåndstilmelding til følgende e-mail: hans@entreprenor.dk
Oplys: Navn + fødselsår + klub
lndbetaling på kontonr.: Reg.nr.: 9219 - kontonr.: 4581371271
Ved indbetaling oplyses: Navn + fødselsår (fx HansAndersen58)

Tilmelding på dagen på Kerteminde skole fra kl. 9.00 - 10.00.

Henvendelse vedr. løbet: Hans Andersen, tlf. 65 32 33 61 eller pr. e-mail:
hans@entreprenor.dk

Sponsorer: Sparekassen Faaborg, Løbexperten, Spar Nord, Bryggeriet Refsvindinge,
Bager Clausen Eftf.

09-01-2015


Crossløb i Tredieskoven søndag d. 18. januar kl. 10


DGI Fyn afholder crossløb, klik her


11-01-2015


Onsdag d. 7. januar

Husk det er på onsdag vi officielt løber det nye år ind. Vi mødes og drikker champagne og spiser kransekage efter løb kl. 18.
Mvh Henrik Due Jørgensen
04-01-2015


GODT NYTÅR!


Godt nytår fra Hans' disciple

Foto og tekst: Gitte Napora Bojsen
04-01-2015